Ar kuriem DOI rakstiem Oxsico salīdzina līdzības?

Kā jau, iespējams, zināt, mūsu salīdzinošajās datubāzēs ir milzīga akadēmisko rakstu kolekcija. DOI kolekcija ir patiesi milzīga, tā ir lielāka nekā visas Ņujorkas bibliotēkas – trešās lielākās bibliotēkas pasaulē – kolekcija. Šī kolekcija neizmērojami paplašina mūsu klientu pieredzi plaģiātisma pārbaudes procesā.

Crossref DOI kolekcijā ir dažāda veida akadēmiskie materiāli. Šī satura rakstīšanas brīdī tajā bija reģistrēti 1,04 miljoni DOI rakstu. Šis skaits ietver sekojošo:

66 497 žurnāli
1 312 731 grāmatas
64 601 konferences materiāli
76 757 926 žurnālu DOI
15 137 414 grāmatu DOI
5 698 727 konferenču DOI
3 601 892 komponenti
386 137 standartu nosaukumi
302 503 standartu DOI
25 007 datubāzes
1 776 981 datubāžu DOI
40 876 970 deponēti raksti ar atsaucēm
860 879 050 citēto saišu
29 765 no žurnālu virsrakstu līmeņa DOI
1 342 126 grāmatas nosaukuma līmeņa DOI
19 730 ConfProc nosaukuma līmeņa DOI
257 199 disertācijas nosaukuma līmeņa DOI
611 171 ziņojuma nosaukuma līmeņa DOI
301 938 standartu nosaukuma līmeņa DOI
21 960 datubāzes nosaukuma līmeņa DOI
2 947 660 unikālo DOI ar FundRef datiem

Mūsu pašreizējā datu kopa aptver nedaudz vairāk nekā 80 miljonus šādu ierakstu. Mūsu mērķis ir aptvert vismaz 98% no šīs kolekcijas.

Kādi precīzi DOI ieraksti ir mūsu kolekcijā?

Lai pārbaudītu, vai precīzs DOI raksts ir atrodams mūsu datubāzē, esam jums izveidojuši DOI pārbaudes rīku. To var atrast, tiklīdz esat pierakstījies mūsu pakalpojumā.

Leave a Reply